Forum

Guest  

Show or hide header
Welcome Guest, posting in this forum require registration.
Skärvenäsets kennel » Profile Info

Summary - tania
Name: Tania Renhorn
Registered: March 29, 2009, 18:24
Posts: 16
Position: Administrator
Website: http://www.skarvenaset.com
AIM:
Yahoo:
Jabber/google Talk: tania
Biographical Info:
WP-Forum by: Fredrik Fahlstad, Version: 2.4
Page loaded in: 0.003 seconds.

Du är välkommen till Skärvenäset’s forum.

Här kan du lämna dina frågor  och förhoppningsvis får du svar av många andra hundägare. Jag hoppas på en många inlägg och att du skriver olika  dina berättelser om din hund.

Jag hoppas att det ska bli en livlig frekvens med  många inlägg och många berättelser av olika slag. För att kunna skriva här måste du vara registrerad och  inloggad och vi accepterar inte påhopp på andra utan hoppas på en vänlig och ödmjuk ton emellan er alla.

Du kan även lägga in olika tips som rör hundar. Exempelvis träningar, recept på olika hundgodis m.m

Welcome to Skärvenäset’s Forum

Here you can submit your questions and hopefully get answers to many other dog owners. I hope a lot of posts and that you write your different stories about your dog.
I hope that it will be a busy frequency with many posts and many stories of different kinds. In order to post here you must be registered and logged in, and we do not accept attacks on others without hoping for a friendly and humble tone between you all.

You can also add various tips concerning dogs. For example, exercises, recipes for various dog treats, etc.

Comments are closed.