Vår vackra Agnes

Agnes har slutat sina dagar här på jorden

Hon fattas oss och lämnar ett stort tomrum.. .sorgen är stor


Want to Leave a Reply?