Föreläsning av Lili Lagerqvist i Skillingaryd 27 oktober

Föreläsning
Lili Lagerqvist Willows kennel kommer till Skillingaryd den 27 Oktober kl.11.00 och berättar om Labradorens historia.

Labrador Småland inbjuder alla medlemmar i Småland.
Efter föreläsningen blir det tid till frågor och diskussion. Vi bjuder på fika.

Plats: Skillingaryds brukshundsklubb.
Anmälan till Annelie Ling Nilsson senast 22 Oktober.
Tel.0370 82436 eller annelie.nilsson@bahnhof.se


Want to Leave a Reply?