Gläjande

Agnes söner; Skärvenäset’s Melcher och Skärvenäset’s Vinzentz är båda röntgade med A höfter och armbågar utan anmärkning.

Tack Anita för denna info!


Want to Leave a Reply?